-- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ --

Ιδιαίτερη εξειδίκευση έχουμε στον τομέα της ασφάλισης των εμπορευμάτων, καθώς πιστεύουμε πως κατέχει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, παρέχοντας προστασία από ζημίες και απώλειες.

Η εταιρεία μας έχει άμεση συνεργασία με κορυφαίες και καταξιωμένες στο χώρο τους ασφαλιστικές εταιρείες, όπως:

ALPHA
ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ
INTERLIFE

έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων τους.