*Ονοματεπώνυμο:


Πολυτεχνείου 17Α, Τ.Κ. 54626
Θεσσαλονίκη

Τηλ:
2310.524011 -- 2310.533134 --2310.530385

Fax:
2310.541907 -- 2310.522687

Email:
info@tzamantzas.gr
Εταιρεία :
Πόλη :
Διεύθυνση/Τ.Κ. :
*Τηλέφωνο :
*E-mail :
Σχόλια: