-- ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ --

Το γραφείο μας, στελεχωμένο από έμπειρους εκτελωνιστές, ασχολείται με πάσης φύσεως εκτελωνισμούς. Η πολυετής πείρα και η συνεχής ενημέρωση των στελεχών συντελούν στην έγκυρη, αξιόπιστη και ταχύτατη εξυπηρέτηση.

Ειδικότερα, παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με κάθε είδους εισαγωγές και εξαγωγές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τη νομοθεσία, νόμους, νομοσχέδια και εγκυκλίους Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών, όσον αφορά δασμολογικά και τελωνειακά θέματα.

Παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε σχετικά με τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού εμπορίου, εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών.

Αναλαμβάνουμε την πληροφόρηση των πελατών μας σχετικά με ζητήματα Πιστοποιητικών Καταγωγής, Πιστοποιητικών Κυκλοφορίας, συναλλαγών χωρών της Ε.Ε. και προτιμησιακών χωρών, Ασφαλιστικά και ζητήματα δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.