Το εκτελωνιστικό γραφείο ιδρύθηκε ως ατομική εταιρεία το 1977 από τον Σπύρο Τζαμαντζά, ο οποίος εργάζεται ως εκτελωνιστής από το 1966. Γνωρίζοντας ραγδαία εξέλιξη, χάρη στην αξιόπιστη και έγκυρη παροχή υπηρεσιών, το γραφείο σήμερα είναι στελεχωμένο από έξι ακόμα έμπειρους εκτελωνιστές:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΖΙΟΣ
ALEKS SALLA

Η πολυετής πείρα, η άριστη γνώση του αντικειμένου, καθώς και οι έμπειροι συνεργάτες έχουν συντελέσει στη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος. Ανάμεσα στους πελάτες μας περιλαμβάνονται μεγάλες εισαγωγικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Η εταιρεία αναλαμβάνει πάσης φύσεως εκτελωνισμούς, μεταφορές, πρακτορεύσεις, αποθηκεύσεις. Εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας αποτελεί και η πολυετής συνεργασία μας με την καταξιωμένη στο χώρο της εταιρεία μεταφορών ΩΜΕΓΑ Α.Ε.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση έχουμε στην ασφάλιση εμπορευμάτων, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, παρέχοντας προστασία από ζημίες και απώλειες.

Έτσι ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να αναθέσει το σύνολο των εργασιών στο γραφείο μας και να συνεργάζεται αποκλειστικά μ' αυτό, αποκτώντας μ' αυτόν τον τρόπο έναν έμπιστο συνεργάτη.

Το γραφείο μας βρίσκεται πάντοτε στην πρωτοπορία των εξελίξεων, με συνεχή ενημέρωση της διαρκώς εξελισσόμενης εμπορικής και τελωνειακής πρακτικής. Η άριστη γνώση της Κοινωνικής και Εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας μας καθιστούν ικανούς να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες συμβουλές επί τελωνειακών θεμάτων, έγκυρη πληροφόρηση και άριστη εξυπηρέτηση.