-- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ --

Η μεταφορά των εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα οποία τίθενται να αντιμετωπίσουν οι εμπορικές εταιρείες.
Η συνεργασία μας με την κορυφαία στο χώρο της εταιρεία μεταφορών ΩΜΕΓΑ Α.Ε. εγγυάται την άριστη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η εταιρεία μας παρέχει:
Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές
Διεθνείς οδικές μεταφορές
Διανομές